แปลงศรีราชาต่อ 2

แปลงขนุน และทุเรียน แปลงนี้ 40 ไร่ แบ่งเป็น ทุเรียน 30 ไร่ มังคุด และ ขนุน 10 ไร่ ครับ แปลงนี้เป็นส่วนต่อขยายออกมากจากแปลงใหญ่ 10 ไร่ ท่อประธาน 3″ แยกออกเป็น 8 ประตูน้ำ

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว model 5093 4″x4″ 3 ใบพัด รอบ 1600 น้ำ 2300 ลิตรต่อนาที ท่อ น้ำ 4″ เข้าแปลง 3″ ท่อแขนง 2″ 50 ประตูน้ำ และต่อไปแปลง 10ไร่ท่อ 3″ ท่อแขนง 2″ 10 ประตู รับออกแบบแปลง และติดตั้งปั๊มน้ำ 096-789-4246 โดย ดีพร้อม แห่ง บริษัท เพชรรวงข้าว ระบบน้ำครบวงจร

Translate »