แปลงทุเรียน ศรีราชา

นี้ก็เปนอีก แปลงที่เราได้ไปทำงาน แปลงนี้ พื้นที่ 40 ไร่ ระดับความสูง 20 เมตรจากพื้นน้ำ พื้นราบทุเรียน 30 ไร่ และ มังคุด และ ขนุน 10 ไร่ ท่อไปธาน 4″ ท่อแยกเข้าแปลง 3″ ท่อแขนง ขนาด 2″ 50 ประตูน้ำ เพื่อแบ่งโซน ปั๊มเพชรรวงข้าว model 5093A 4″x4″ 3 ใบพัด เครื่อง isuzu ftr 90hp รอบ 1600 แรงดันใช้งาน 4 บาร์ น้ำ 2300 ลิตรต่อนาที ร้บวางระบบน้ำ 096-789-4246 วีดีโอ ยังมีตอนสอง

แปลงทุเรียน ศรีราชา 40 ไร่ ขนุน 10 ไร่ ปั๊มเพชรรวงข้าว model 5093A 4″x4″ 3 ใบพัด เครื่อง isuzu ftr 90hp รอบ 1600 แรงดันใช้งาน 4 บาร์ น้ำ 2300 ลิตรต่อนาที ร้บวางระบบน้ำ 096-789-4246 วีดีโอ ยังมีตอนสอง

Translate »