lkp

น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเปนสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ถ้าเปนเช่นนี้แล้วปั๊มน้ำก็เปนอีกตัวแปรที่สำคัญ​ในการส่งน้ำทางท่อ  การเลือกใช้ปั๊มก็ขึ้นกับ ขนาดพื้นที่ พืชที่ปลูก ความสูงของพื้นที่ แหล่งน้ำ  ขนาดท่อประธาน หัวปริงเกอร์ อย่าเลือกตามสวนข้างๆ เพราะทำแบบนี้ท่านจะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่น ถ้าเลือกเรา มี่เวลาเข้าวัด หรือ ช๊อบปิ้ง อย่าลืมนะ ปั๊มรุ่นนี้ model 78955 4×4 3ใบพัด เครื่อง 75-130hp ร​อบ 1450  แรงดัน 7บาร์ปริมาณน้ำอยากชีดโทรมา 0617892392

Translate »