อะไรใหม่ในเดือนนี้

การเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้คือในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดเท่าที่เราทำธุรกิจมาคือเงียบมาก เราได้ใช้เวลาเหล่านี้ในการพัฒนารูปแบบต่างที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเวลาที่ผ่านมาต้้งแต่เดือน มกราคม 2564 เราพัฒนาดังนี้

  • 1 ปรับปรุ่งปั๊มแรงดันรุ่น 5093 ให้ดีกว่าเดิม
  • 2 ออกปั๊มแรงดันรุ่น 3563 ขนาด 4″X4″ 3 ใบพัด เครื่องยนต์ 55-87 แรงม้า
  • 3 ออกปั๊มแรงดันรุ่น 4563 เครื่องยนต์ 55-100hp
  • 4 ออกป้๊มแรงดันรุ่น 7xxx ขนาด 4″x4″ น้ำมาก+แรงดันด้วย เครื่องยนต์ 55-120hp

น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเปนสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ถ้าเปนเช่นนี้แล้วปั๊มน้ำก็เปนอีกตัวแปรที่สำคัญ​ในการส่งน้ำทางท่อ การเลือกใช้ปั๊มก็ขึ้นกับ ขนาดพื้นที่ พืชที่ปลูก ความสูงของพื้นที่ แหล่งน้ำ ขนาดท่อประธาน หัวปริงเกอร์ อย่าเลือกตามสวนข้างๆ เพราะทำแบบนี้ท่านจะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่น ถ้าเลือกเรา มี่เวลาเข้าวัด หรือ ช๊อบปิ้ง อย่าลืมนะ ปั๊มรุ่นนี้ model 78955 4×4 3ใบพัด เครื่อง 75-130hp ร​อบ 1450 แรงดัน 7บาร์ปริมาณน้ำอยากชีดโทรมา 0617892392

Translate »