อะไรใหม่ในเดือนนี้

การเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้คือในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดเท่าที่เราทำธุรกิจมาคือเงียบมาก เราได้ใช้เวลาเหล่านี้ในการพัฒนารูปแบบต่างที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเวลาที่ผ่านมาต้้งแต่เดือน มกราคม 2564 เราพัฒนาดังนี้

  • 1 ปรับปรุ่งปั๊มแรงดันรุ่น 5093 ให้ดีกว่าเดิม
  • 2 ออกปั๊มแรงดันรุ่น 3563 ขนาด 4″X4″ 3 ใบพัด เครื่องยนต์ 55-87 แรงม้า
  • 3 ออกปั๊มแรงดันรุ่น 4563 เครื่องยนต์ 55-100hp
  • 4 ออกป้๊มแรงดันรุ่น 7xxx ขนาด 4″x4″ น้ำมาก+แรงดันด้วย เครื่องยนต์ 55-120hp
Translate »