ทดสอบปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว

model:7092 ขนาด 4″x4″ 2 ใบพัด

ทดสอบเครื่องยนต์ c190 isuzu 75hp ปั๊มแรงดัน model:7092 4×4 2 ใบพัด แรงดัน 7 บาร์ รอบ 1970 รอบ ปริมาณน้ำ 2000 ลิตรต่อนาที สำหรับ อัดเขาแปลงสริงเกอร์

Translate »