แปลงชุมพร บ้านน้ำผุด ต.วังใหม่

เครื่องยนต์ l3c mitsubishi ปั๊มแรงดัน 5093a 4″x3″ 3ใบพัด

แปลงทุเรียน บ้านปากน้ำผุด ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร แปลงทุเรียน 10 ไร่ ทุเรียน 1 ปี

ขนาดเครื่อง

เครื่องยนต์ l3c mitsubishi

ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวข้าว 4″X3″ 3ใบพัด

แรงดัน 4 บาร์ ที่ รอบ 1450

Translate »