หญ้าแผก

หญ้าแผกปลูกตามแนวคันดิน ที่สร้างใหม่ หรือ ริมสระน้ำที่ทำการขุดใหม่ ถนนปลูกเพื่อป้องการชะล้างหน้าดิน และชลอการใหลของน้ำได้เป็นอย่างดีเพราะโครงสร้างของระบบรากยึดเกาะดินได้เป็นอย่างดี

Translate »