ไก่ เบรส

ไก่ เบรส เป็นไก่พื้นเมืองของประเทศฝรั่งเศษ

Translate »