คำถามที่ตอบยากมาก

ถาม

ปั๊มรุ่นนี้สปริงเกอร์รุ่นนี้ได้กี่หัว ครับ

ตอบ

คำถามกว้างเกินไปตอบไม่ได้หรอกครับ มันต้องมีในเรื่องของระยะทาง ระดับความสูงชันของพื้นที่มาเป็นส่วนประกอบด้วย เพราะในแรงดันที่ต่างกันปริมาณน้ำที่ออกไปจะไม่เท่ากัน

เพิ่มเติม คุณต้องถามว่า

  • แปลงขนาด 40 ไร่
  • พืชที่คุณอยากจะปลูก มะม่วง
  • ระดับความสูงจาก แหล่งน้ำไปแปลงผักความสูง 10 เมตร ระยะทาง 100 เมตร
  • พื้นที่ อ.วังเจ้า
  • อยากได้เป็นระบบสปริงเกอร์ หรือ มินินสปริงเกอร์ หรือ เทปน้ำหยด

หรือไปดูแปลงตัวอย่างตรงนี้ครับ การหาว่าปั๊มน้ำอัดหัวสปริงเกอร์ได้กี่หัว

ตัวอย่างแบบนี้คือการหาว่าปั๊มหอยโข่งทำอัดหัวสปริงเกอร์ได้กี่หัวและใช้ท่อประธานและท่อรองประธานขนาดเท่าไร

Translate »