แปลงหอม

ขนาดแปลง

  • พื้นที่ 8 ไร่
  • พีชที่ปลูก หอมแบ่ง
  • สปริงเกอร์ อนันต์ ให้น้ำ 500 ลิตรต่อนาที
  • แป่งเป็นโซน
  • ระบบท่อ พีวีซี class 8.5
  • ประตูน้ำ

Translate »