มุมหนึ่งของวัดร่องขุน เชียงราย

3 วัดผมถ่ายภาพนี้ออกมาดึงเอาองค์ประกอบศิลป์ออกมาในมุมมองของตัวเองความโดยใช้เลนส์ 70-200 ในระยะ 100 มม

Translate »