อะไรคือโคกหนองนา

model นี้คืออะไร ผมเห็นหลายคนทำอยู่เวลานี้เป็นรูปเป็นร่างมาก็ดูดีทำให้ไร่นาที่ว่างเปล่ากลายเป็นทุ่งสีเขียวขึ้นมาบัด now คือการแบ่งการใช้พื้นที่ในสวนในนาให้เป็นส่วนๆตามหลักศาตร์พระราชานั่นเอง

แปลงนี้เป็นของ วินันท์ สุภิษะ จังหวัดสุรินทร์ จากลูกค้ามาชื้อปั๊มน้ำเราไปทำ model โคกหนองนา สามปีผ่านไปเห็นผลทันตา เมื่อช่วง Covid 19 ก็ช้เป็นที่กัดตัวตัวเองไปในตัว หลักการง่ายๆ คือเริ่มต้นจาการพัฒนาระบบน้ำให้ใช้บนที่ดินทั้งหมดก่อน โดยเริ่ม ขุดสระน่้ำเพื่อกักเก็บน้ำในแปลงเพราะว่าเงินที่ได้มาจากการรับจ้างรับเหมาต่อเติมดังนั้นจะไม่มีเงินก้อนมาชื่อของ ต้องคอยรับหลายๆ งานแล้วค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อย และระยะที่สองคือการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเดินระบบน้ำและระบบโซลาเซลสูบน้ำมาเก็บที่สระทั้งแปลงเพื่อปลูก ข้าว ไม้ยืนต้น ไผ่ กล้วย พืชผักสวนครับ และสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีพ หรือพูดง่ายๆ ว่า เปิดตู้เย็นแล้วมีอะไร ก็ปลูกสิ่งนั้น และอื่นๆ ที่จะเป็น

ก่อนการเปลี่ยนแปลง

Translate »