ติดตั้ง Por Jeab ลำพูน

การติตตั้งสวนลำใย Por Jeab ลำพูน สวนลำไย ผาเวียง ของท่านปลัดนักพัฒนา คุยกันไม่นานถูกใจ กลายเป็นพี่ชายนักเรียนรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกัน

แบ่งท่อ 21/2″สูบเก็บในถัง 95000 ลิตรท่ออีกเส้น 21/2″ เข้าสวนลำใย

แยกท่อน้ำออกไปใช้งาน ขนาด 21/2″

สำหรับปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว รุ่นนี้ออกแบบพิเศษสำหรับเครื่องพวกนี้โดยเฉพาะให้ปริมาณน้ำเยอะและแรงดันสูง (ปั๊มรุ่น Model 5193)

Translate »