iseki 33hp Super Pump

เพชรรวงข้าวปั๊มแรงดันสูง 4″x4″ 3 ใบพัด

การติดติดตั้งและการประกอบสายดูดพร้อมหัวดูด

การติดตั้ง

 • เลือกทำเลในการติดตั้งคือ ระยะดูดไม่สูงมา ไม่ควรเกิน 8 เมตร ถ้าระยะเกินนี้เลียงไม่ได้ควรลอยแพ ระยะส่งเราส่งได้ 1000-3000 เมตร
 • เลือกสายดูดคุณภาพดี ๆ ระยะ 6 หรือ 12 เมตร (เผื่อหน้าแล้ง)
 • ต่อแป๊ปลดเข้ากับหัวดูด และสายดูดทั้งสองด้าน
 • ร้ดด้วย เข็มข้ดรัดสายตามขนนาด
 • เทปพันเกลียวพันข้อต่อทุกชิ้นให้แน่นหนา ใช้ปากกาจับแป๊ปขันให้แน่น
 • ต่อหน้าแปนท่างดูดเข้ากับตัวหน้าแปลนทางดูดของปั๊มน้ำ
 • หย่อยสายดูดลงไปในตำแหน่งที่ต้องการ ระยะไม่เกิน 8เมตร ในแนวดิ่ง แนวราบอาจมากว่าวนี้
 • ต่อคอปั๊ม (ที่กรอกน้ำ) เข้ากับทางออกของปั๊มเพื่อต่อเข้ารับระบบ สปริงเกอร์ หรือแปลง
 • กรอกน้ำให้เต็มสายดูด เช็คฟองอากาศอย่าให้มี ตรงนี้สำคัญมากถ้ามีฟองอากาศปั๊มน้ำจะดูดน้ำไม่ขึ้นเพราะไม่ใช่ปั๊มเทวดา
 • เมื่อกรอกน้ำให้เต็มแล้ว
 • สตาร์ทเครื่องยนต์เดินเครื่อง ให้ใล่จาก รอบ 900 ก่อนสัก 2 นาที แล้วเร่งไป รอบ 1000 อีกสัก 2 นาที เพื่อไล่ฟองอากาศหรือเศษดิน หรือ ทราย ในระบบออกก่อน
 • จากนั้นเร่งรอบ 1450 ซึ่งเป็นรอบใช้งาน รอบนี้ปรกติปั๊มแรงดันจะสร้างแรงดันอยู่ที่ 4 บาร์ ในพื้นราบ
 • จากนั้นผ่อนเครื่องยนต์ลงรอบต่ำสุด แล้วดับเครื่อง
 • ในกรณีดับเครื่องกระท้นหันไม่ควรทำ ถ้าทำควรใส่เช็ควาล์วที่มีขนาดใหญ่
 • เมื่อดับเครื่องแล้วต่อปั๊มน้ำเข้าระบบท่าประธาน และเปิดปลายท่อประธานและท่อแขนงทุกจุก
 • สตาร์ทเครื่องใหม่ เพื่อไล่เศษกาวหรือ ดิน ในระบบท่อออกให้หมดก่อน แล้วค่อยปิดปลายท่อและเริ่มใช้งานได้
 • การทำงานให้แบ่งการรดน้ำเป็น โซน ๆ
 • ตราจเช็กน้ำมันเครื่องของปั๊มน้ำและเครื่องยนต์ หรือจารบีก่อนการใช้งานทุกครั้ง
 • น้ำมันเครื่องของปั๊มใช้ เบอร์ wd40-50
 • การใช้งานครั้งแรกน้ำมันเครื่องที่เติมในปั๊มอาจมีสีขาวขุ่น ไม่ต้องตกใจเพราะ ในตลับลูกปืนมีจารบีอยู่ จารบีออกมาผสมกับน้ำมันเครื่องก็ออกเป็นสีขาวๆ ไม่ใช่น้ำเข้าไปผสม หลังจากนั้นสักสองวันเปลี่ยนน้ำมันทิ้งแล้วเติมใหม่
 • ของให้สนุกกับการใช้ปั๊มน้ำเพชรรวงข้าว ร่ำรวยทุกฤดู การผลิตผลไม้คุณภาพ
 • อย่าลืมงานซ่อมบำรุง นะครับคิดไม่ออก โทรหา เพชรรวงข้าว

เพชรรวงข้าว4″x4″3ใบพัด

ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทำการทดสอบระบบให้เรียบร้อย

เครื่องยนต์ iseki 33hp กับปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว รอบ 1450 แรงดัน 4 บาร์ น้ำ 1800 ลิตรต่อนาที
Translate »