งานทดสอบก่อนส่งมอบ

มาดูดงานทดสอบปั๊มก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทุกรุ่น

Translate »