อ่านเล่นๆจะได้เข้าใจ

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเขาออกแบบมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แบบไหน 
และออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรมีหลายคนเข้าใจผิดๆเกียวกับปั๊มแรงดันส่วนมากโดนร้านค้าหลอกขายหรือไม่เข้าใจคุณสมบัติของปั๊มนะนำลูกค้าผิดๆ ความจริงเรามีหลายรุ่น ส่วนมากร้านค้าไม่สนใจเรื่องคุณภาพสักเท่าไรสนใจอย่างเดียวราคาถูกแล้วขายได้ ส่วนลูกค้าจะใช้ได้หรือไม่ได้อันนี้เขาไม่ทราบผมขอบอกว่า ของดีมีมีหรอก ราคาถูก ผมขอใช้คำว่าของดีราคาสมเหตุผล ความจริงเป็นเช่นนี้ 
ขายแล้วแนะนำลูกค้าแบบที่ร้านตัวเองขายคนที่เข้ามาดู page นี้เขาเข้าใจว่าการออกแบบนี้เป็นอย่างไร ทำแบบนี้แล้วได้อะไร 
เรามาดูลักษณะปั๊มแรงดันกันว่าเขาทำกันแบบไหน 
 • ปั๊มแรงดันชนิดส่งสูง ( 80/72) ถ้าเทียบกับปั๊ม mitsubishi เท่ากับรุ่น wch
 • ปั๊มแรงดันชนิดน้ำปานกลาง (100/69) ถ้าเทียบกับปั๊ม mitsubishi เท่ากับรุ่น wcm
 • ปั๊มแรงดันชนิดน้ำมาก (100/100)ถ้าเทียบกับปั๊ม mitsubishiเท่ากับรุ่น wcl
เรามาดูปั๊มแรงดันชนิด ส่งสูงปริมาณน้ำ อยู่ระหว่าง 100-1100 ลิตรต่อนาที จะประกอบด้วย รุ่น 
model   ขนาด ใบพัด รหัสหอยโข่ง ท่อดูด ส่งสูง    แรงม้า ปริมาณน้ำ  รอบ
4010   3"x2" 1  80/72    3"  72   10-15hp  1-1100  1450 
4010   3"x3" 1  80/72    3"  60   10-15hp  1-1100  1450
4020   3"x2" 2  80/72    3"  75   10-15hp  1-1100  1450
4020   3"x3" 2  80/72    3"  55   10-15hp  1-1100  1450
4030   3"x3" 3  80/72    3"  82   10-15hp  1-1100  1450
4030   3"x3" 3  80/72    3"  70   10-15hp  1-1100  1450  
ความสูงอยู่ระหว่าง 20-82 เมตร   

ปั๊มแรงดันชนิดน้ำปานกลาง

model   ขนาด ใบพัด รหัสหอยโข่ง ท่อดูด ส่งสูง    แรงม้า ปริมาณน้ำ  รอบ
4010   3"x3" 1  100/69   3"  50   10-15hp  1-1500  1450 
4020   3"x3" 2  100/69   3"  55   10-15hp  1-1500  1450
4030   3"x3" 3  100/69   3"  60   10-15hp  1-1500  1450 
หอยโข่งแรงดันชนิดน้ำมาก รุ่น 3" 
model   ขนาด ใบพัด  รหัสหอยโข่ง ท่อดูด ส่งสูง    แรงม้า ปริมาณน้ำ  รอบ
4010   3"x3"  1  100/100   3"  50   10-15hp  1-1800  1450 
4020   3"x3"  2  100/100   3"  60   10-15hp  1-1800  1450
4030   3"x3"  3  100/100   3"  65   15-20hp  1-1800  1450
 

ปั๊มแรงดันสูงชนิดส่งสูงน้ำมาก

รุ่น หอยโข่งชนิดน้ำมาก
หมุน ซ้าย 
model   ขนาด ใบพัด รหัสหอยโข่ง ท่อดูด ส่งสูง    แรงม้า ปริมาณน้ำ  รอบ 
5010   3"x3" 1  100/69   3"  50   10-15hp  1-2000  1450 
5020   3"x3" 2  100/69   3"  55   10-15hp  1-2000  1450
5030   3"x3" 3  100/69   3"  60   10-15hp  1-2000  1450 
หมุน ขวา 
5040   3"x3" 1  100/69   3"  50   10-15hp  1-2000  1450 
5050   3"x3" 2  100/69   3"  55   10-15hp  1-2000  1450
5060   3"x3" 3  100/69   3"  60   10-15hp  1-2000  1450
model ขนาด ใบพัด รหัสหอยโข่ง ท่อดูด ส่งสูง แรงม้า ปริมาณน้ำ รอบ
5070 4"x3" 1 100/69 3" 50 10-15hp 1-2000 1450
5080 4"x3" 2 100/69 3" 55 10-15hp 1-2000 1450
5090 4"x3" 3 100/69 3" 60 10-15hp 1-2000 1450
หมุน ขวา
5091 4"x3" 1 100/69 3" 50 10-15hp 1-2000 1450
5092 4"x3" 2 100/69 3" 55 10-15hp 1-2000 1450
5093 4"x3" 3 100/69 3" 60 10-15hp 1-2000 1450 
 
รุ่นใหญ่ 
หมุน ขวา 
model   ขนาด ใบพัด รหัสหอยโข่ง ท่อดูด ส่งสูง(m)  แรงม้า  ปริมาณน้ำ  รอบ 
6091   4"x4" 1  100/120   4"  50    50-90hp  1-3000  1450 
6092   4"x4" 2  100/120   4"  70    50-90hp  1-3000  1450
6093   4"x4" 3  100/120   4"  80    50-90hp  1-3000  1450 
6094   4"x4" 4  100/120   4"  100    50-90hp  1-3000  1450 
6095   4"x4" 5  100/120   4"  120    50-90hp  1-3000  1450
6096   4"x4" 6  100/120   4"  150    50-90hp  1-2500  1450 

ความสูง = เมตร ,ปริมาณน้ำ =ลิตรต่อนาที ,

Translate »