ไร่ตามา อ.น้ำหนาว

แปลงทุเรียนไร่ตามา อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ปลูกทุเรียนระยะชิด เครื่องยนต์ NISSAN LD20T II TURBO กับปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าว 4″x4″ 3ใบพัด

Translate »