สินค้าในร้านเรามีให้เลือกมากมาย

สั่งซือวันนี้รับส่วนลด ด้วยการสะสมแต้ม

Show All

สินค้าใหม่ในร้าน Latest In Product

มาใหม่ มีขายที่นี่แห่งเดียว Description Latest Product

รวมบทความใหม่ล่าสุด Our Blog

ปรับปรุงใหม่ล่าสุด Be updated with latest news

แปลงจริง

ปลูกในโรงเรือน และแปลงกลางแจ้งอีกคือมะพร้าว และพลู ต้นข้าวฟ้าง พื้นที่ 2 ไร่ แปลงไม้ประดับ โรงเรือน ปั๊มน้ำ 3″x3″ 3hp หัวสปริงเกอร์ ท่อ พีวีซี ท่อ hppe การหาความต้องการในการใช้น้ำ พื้นที่ 2 ไร่ แหล่งน้ำ ใช้หัวสปริงเกอร์ (ต้องการแรงดัน 1.5 บาร์ ) มินิสปริงเกอร์ 80-120 ลิตรต่อซม ต้องการแรงดัน 1.5 บาร์ (มินิ) ระยะปลูก 4×4 เมตร แบบแปลนตัวอย่าง แปลงบ้านแพ้ว (มีค่าเฉลี่ยอัตราการระเหยจากถาดวัดการระเหย (Ep) มม/วัน มีค่าเท่ากับ 5.21 ณ เดือนเมษายน ค่าสูงสุด)

ตัวเลข

ดวงดาวมีความสำคัญกับมนุษย์มานานแสนนาน เช่น ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นตัวกำหนดเวลาในแต่ละวัน คนโบราณใช้ดวงดาวต่างๆในการบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น จนกระทั่งมีการนำมาผูกความสัมพันธเป็นตัวเลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 วันนี้เรามาดูความหมายทั้งด้านดี และด้านร้าย ของแต่ละหมายเลขกันแบบง่ายๆดังนี้ เบอร์ 1 หมายถึง ดวงอาทิตย์ราชาแห่งดวงดาว พลังแห่งความเชื่อมั่น ด้านที่ดี…..ความ มีเกียรติ มีวาสนา รักชื่อเสียง และศักดิ์ศรี มีอำนาจมากบารมี มักที่จะมีจิตใจใฝ่สูง มีทิฐิมานะดี เอื้ออารี ผู้ใหญ่เมตตา เจรจาอาจหาญ โกรธง่ายหายเร็ว ทำคุญคนไม่ขึ้น ได้ดีมีหลักฐานด้วยการสร้างตนเอง ทุกข์ใจเพราะชอบอาสาผู้อื่น เจ้าชู้แต่เกรงกลัวคู่ มีความเชื่อมั่นสูง แข็งแกร่ง และตรงไปตรงมา รักอิสระ เจ้าระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง เป็นคนที่เปิดเผย เด่นทางอาชีพราชการ เป็นผู้นำที่ดี รักความก้าวหน้าและมีความทะเยอทะยานที่สูง รวมทั้งมีลักษณะของความงามทุก ๆ เวลา นั่ง เดิน

แปลงมะพร้าว 3 ไร่

ระบบน้ำสำหรับสวนแบบบ้านๆ อยากให้รู้วิธีการคิดการวางแผนแบบมีระบบโดยเริ่มจากว่าจะปลูกอะไร และ ต้องการน้ำเท่าไร ตอนที่หนึ่ง การวางแผนการปลูกและการให้ออกแบบแปลง โจทย์ที่ให้มาคือ ปลูกมะพร้าว พื้นที่ 3ไร่ แหล่งน้ำ ใช้หัวสปริงเกอร์ (ต้องการแรงดัน 2 บาร์ ) สปริงเกอร์ Anan ให้น้ำ 500 ลิตรต่อซม ระยะปลูก 6×6 เมตร แบบแปลนตัวอย่าง แปลงราชบุรี (มีค่าเฉลี่ยอัตราการระเหยจากถาดวัดการระเหย (Ep) มม/วัน มีค่าเท่ากับ 5.27 ณ เดือนเมษายน ค่าสูงสุด) หาอัตราการให้น้ำของพืชโดย มะนาวจะมีค่า KC เท่ากับ 1.99 คือค่า สัมประสิทธิ์การให้น้ำของพืช ที่กรมชลประทานได้จัดทำ เริ่มคิด เมื่อเรากำหนดให้ การให้น้ำของพืช (ETcrop) และ การให้น้ำของพืชอ้างอิง(ETp) จะได้ Kc=ETcrop/ETp หรือคิดเป็น อตัราการใช้น้ำของพืช (ETcrop)=(Kc)x(ETp) หรือ=(Kc)x(Kp)x(Ep) Kc

ทีมงานของเรา

บริษัท เพชรรวงข้าว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Translate »